Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra

MESSAGE A/S (mbyM-shop.com)
A.F. Heidemanns Vej 19
9800 Hjørring
Danmark

CVR nummer 10089859 i Danmark til kunder, der bestiller varer på www.mbym-shop.com eller en anden anvist side under mbyM onlineshop.

1. Kontraktindgåelse
mbyM forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på mbyM online shop. En endelig og bindende aftale mellem dig og mbyM foreligger, når din ordre er blevet bekræftet af mbyM. mbyM sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse. Du kan udelukkende kun købe produkter på mbyM online shop som privat forbruger.

For at handle på mbyM-shop.com skal du være fyldt 18 og være i besiddelse af et betalingskort vi modtager. Hvis du endnu ikke er fyldt 18, kan du dog alligevel godt handle hvis du har indhentet din værges accept. Du er selv ansvarlig for at afgive de korrekte informationer til mbyM-shop.com.

2. Priser og betaling
Alle priser oplyses inklusiv dansk moms og andre danske afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på mbyM online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen. Udenlandsk told, importafgifter og moms, som lægges til ordren når pakken når din leveringsadresse uden for Danmarks grænser, betales af modtageren af ordren.
mbyM har ingen kontrol over disse udgifter og mbyM kan ikke forudse, hvad de måtte være. Told, import og moms afgifter skifter meget fra land til land. Du kan med fordel kontakte dit lokale toldkontor for at få nærmere information om dette. Alle ordrer sendes fra Danmark.


Ved bestilling af varer på mbyM online shop til levering i Danmark tillægges et beløb på højst 49,- DKK for forsendelse, uanset antallet af købte varer. mbyM tager forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på mbyM online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser baseret på januar 2014 priser i Danmark. Bemærk, at enkelte banker pålægger et udlandsgebyr på transaktioner i vores onlineshop. Dette gebyr opkræves af banken og mbyM kan ikke refundere det. For flere informationer, kontakt da venligst din bank. Hvis du betaler i rater, skal ændringer i gebyrer eller pålægning af nye gebyrer varsles med rimelig frist før ikrafttrædelsen.

Værdikoder og rabatvouchers
Værdikoder udstedt af mbyM-shop.com gives som en % rabat eller en kontant rabat. Værdikoden indløses inden betaling af din ordre, og kan kun indløses ved online køb og ikke i butikkerne. Der kan kun indløses én værdikupon pr. ordre. 


Værdikoderne får du, når du er gratis medlem af vores mbyM kundeklub, og du modtager dem på mail. Værdikuponerne er personlige og må ikke gives videre.
En værdikode er gyldig så længe kampagnen løber. Hvis der ikke er anført en udløbsdato, er kuponen gyldig i 60 dage.
Hvis du ønsker at returnere en ordre hvor en værdikode er fratrukket, tilbagebetales værdikuponens beløb ikke. Eks. Hvis du handler for 500,- og har en værdikupon på 100,- skal du kun betale 400,-. Hvis du returnerer denne vare, får du kun 400,- retur. Du kan ikke gøre krav på en ny værdikupon. Har du problemer med indløsning af en værdikupon, så kontakt vores kundeservice.
   
3. Levering
mbyM forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at købe via mbyM online shop. mbyM er derudover ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager. mbyM accepterer og afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 2 hverdage. Den sædvanlige leveringstid er 1-2 hverdage. I udlandet er der en leveringstid på 3-5 hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen.


Leveringer udenfor Danmark kan dog lægge et par dage til leveringstiden. mbyM leverer udover Danmark, til Tyskland, Holland, Belgien og Østrig.

Fortrydelsesret
Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.

§ Returretten gælder på alle produkter købt i vores online shop 30 dage. Varen kan returneres i vores 26 MESSAGE butikker i Danmark, eller sendes retur til vores lager.

§ Perioden beregnes normalt fra datoen for modtagelse af varen eller første leverance.

§ Kunden har ret til at modtage visse oplysninger, herunder om fortrydelsesret og den købte vare. Returretsperioden løber først fra datoen for modtagelse af disse oplysninger skriftligt (for eksempel pr. brev eller e-mail). Perioden udløber dog senest tre måneder efter datoen for modtagelse af varen.

§ Skulle returretsperioden udløbe på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder fortrydelsesretten frem til den efterfølgende hverdag

4. Annullering af ordren

§ Varen/varerne skal returneres til mbyM før udløb af perioden for returret. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til mbyM, før udløb af perioden for returret. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsenet eller lignende til forsendelse.

§ Medmindre andet er aftalt, dækker kunden omkostninger til returforsendelse af varerne (porto/fragt). Hvis mbyM ifølge kontrakten har foretaget erstatning af levering på grund af, at den pågældende vare ikke kunne leveres som forudsat, skal mbyM dække udgifterne til returnering af varerne. Bruges det vedlagte fragtlabel ved returnering af dine varer til online, fratrækkes et administrationsgebyr på 39 kr.

Kunden kan også vælge at returnere eller bytte varen/ordren i MESSAGE A/S 25 butikker i Danmark. Du kan se hvor vores butikker er placeret på www.message.dk

§ Varer returneres til mbyM på følgende adresse:

Navn:
MESSAGE A/S
Att. mbyM-shop.com

Adresse:
A.F. Heidemanns vej 19, 9800 Hjørring, Danmark

Der er også mulighed for at håndhæve fortrydelsesretten ved at nægte levering af varen eller undlade at afhente den på postkontoret, m.v.

Betingelser for udtræden af aftalen
Det er en generel betingelse for annullering af aftalen, at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering. Mødes dette krav ikke, sker en væsentlig værdi nedskrivelse af varen.

Hvis varen leveres retur med mangler, vil mbyM fastsætter varens værdi.

Hvis varen anses som have været brugt, eller den har andre alvorlige mangler, vil varen nedskrives med minimum 80%.

Hvis varen vurderes usælgelig, vil værdiforringelsen være 100%.

5. Meddelelse ved varer med fejl eller mangler
I tilfælde af fejl og mangler ved en modtagen vare, skal vi meddeles herom inden for en rimelig tidsfrist efter en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Meddelelse om fejl og mangler i forbindelse med et køb kan under ingen omstændigheder fremsættes senere end to år fra købsdato.

6. Ansvar
mbyM er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af aftaler på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er mbyM fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser. mbyM’s erstatningsansvar ved alle erstatningskrav er begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt, og som tvisten omhandler. Herunder er skadeserstatning, undtaget i tilfælde af retsstridige formål eller grov forsømmelighed.


Ovenstående beløbsmæssige begrænsning vil være gældende uanset begrundelsen for tvisten og omfatter alle erstatningskrav baseret på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrud, bøder, konventionalbod og/eller bod. mbyM påtager sig produktansvar over for forbrugerne ifølge gældende lovgivning og uden begrænsning.

7. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved ingivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mbym@message.dk.

Læs mere om ODR-platformen og klageportalen på forbrugereuropa.dk.